FAQs

Khách Hàng

Mã khuyến mãi hợp lệ sẽ được tự động áp dụng trên ứng dụng Ninh Thuận GO khi bạn đặt đơn hàng. Bấm vào phần “Khuyến mãi” để xem danh sách các khuyến mãi hiện có từ Ninh Thuận GO. Giá trị của mã khuyến mãi chỉ áp dụng cho cước phí của một chuyến đi và số tiền còn thừa sẽ không còn giá trị.

Nếu mã khuyến mãi đã được nhập thành công, bạn sẽ thấy dấu xác nhận màu xanh lá hiện ra ngay bên cạnh mã khuyến mãi và giá cước được thể hiện đã giảm giá.

Nếu mã khuyến mãi vẫn không sử dụng được, hãy gửi màn hình thông báo lỗi đến chúng tôi để được hỗ trợ kiểm tra.

Bạn cần có địa chỉ email và số điện thoại hợp lệ để tạo tài khoản Ninh Thuận GO. Sau khi nhập số điện thoại, hệ thống sẽ gửi đến bạn một mã OTP thông qua tin nhắn SMS với số điện thoại mà bạn vừa nhập.

Nhập mã OTP và điền họ tên, email của bạn để hoàn tất đăng ký tài khoản với Ninh Thuận GO. Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn đã có thể sử dụng ứng dụng Ninh Thuận GO để yêu cầu xe.

Đang cập nhật nội dung

Tài Xế

Mã khuyến mãi hợp lệ sẽ được tự động áp dụng trên ứng dụng Ninh Thuận GO khi bạn đặt đơn hàng. Bấm vào phần “Khuyến mãi” để xem danh sách các khuyến mãi hiện có từ Ninh Thuận GO. Giá trị của mã khuyến mãi chỉ áp dụng cho cước phí của một chuyến đi và số tiền còn thừa sẽ không còn giá trị.

Nếu mã khuyến mãi đã được nhập thành công, bạn sẽ thấy dấu xác nhận màu xanh lá hiện ra ngay bên cạnh mã khuyến mãi và giá cước được thể hiện đã giảm giá.

Nếu mã khuyến mãi vẫn không sử dụng được, hãy gửi màn hình thông báo lỗi đến chúng tôi để được hỗ trợ kiểm tra.

Bạn cần có địa chỉ email và số điện thoại hợp lệ để tạo tài khoản Ninh Thuận GO. Sau khi nhập số điện thoại, hệ thống sẽ gửi đến bạn một mã OTP thông qua tin nhắn SMS với số điện thoại mà bạn vừa nhập.

Nhập mã OTP và điền họ tên, email của bạn để hoàn tất đăng ký tài khoản với Ninh Thuận GO. Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn đã có thể sử dụng ứng dụng Ninh Thuận GO để yêu cầu xe.

Đang cập nhật nội dung

Cửa Hàng

Mã khuyến mãi hợp lệ sẽ được tự động áp dụng trên ứng dụng Ninh Thuận GO khi bạn đặt đơn hàng. Bấm vào phần “Khuyến mãi” để xem danh sách các khuyến mãi hiện có từ Ninh Thuận GO. Giá trị của mã khuyến mãi chỉ áp dụng cho cước phí của một chuyến đi và số tiền còn thừa sẽ không còn giá trị.

Nếu mã khuyến mãi đã được nhập thành công, bạn sẽ thấy dấu xác nhận màu xanh lá hiện ra ngay bên cạnh mã khuyến mãi và giá cước được thể hiện đã giảm giá.

Nếu mã khuyến mãi vẫn không sử dụng được, hãy gửi màn hình thông báo lỗi đến chúng tôi để được hỗ trợ kiểm tra.

Bạn cần có địa chỉ email và số điện thoại hợp lệ để tạo tài khoản Ninh Thuận GO. Sau khi nhập số điện thoại, hệ thống sẽ gửi đến bạn một mã OTP thông qua tin nhắn SMS với số điện thoại mà bạn vừa nhập.

Nhập mã OTP và điền họ tên, email của bạn để hoàn tất đăng ký tài khoản với Ninh Thuận GO. Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn đã có thể sử dụng ứng dụng Ninh Thuận GO để yêu cầu xe.

Đang cập nhật nội dung