Quy định Nhận Hàng Hóa Dịch Vụ GoDelivery

Danh mục hàng hóa bị cấm Giao – Nhận
1. Tiền (tiền mặt, tiền xu, ngoại tệ và giấy tờ có giá vô danh khác);
2. Động vật và thực vật sống;
3. Thực phẩm, đồ uống, hoặc các thành phần thực phẩm hay đồ uống đòi hỏi được bảo quản ở nhiệt độ mát hơn hoặc môi trường được kiểm soát
4. Các mặt hàng nặng mùi
5. Thiết bị đánh bạc hoặc vé số;
6. Mọi hàng hóa bị kiểm soát, hoặc hàng hóa bị cấm nhập khẩu, xuất khẩu, giao hoặc lưu thông theo Luật Áp Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các hàng hóa nêu dưới đây:
Hàng Hóa bị cấm theo Luật Bưu chính, như được sửa đổi hoặc thay thế tùy từng thời điểm:
7. Hàng hóa có nội dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
8. Hàng hóa chứa vũ khí, vật, chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản c ông dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội;
9. Hàng hóa chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam;
Hàng Hóa cấm lưu thông theo luật Việt Nam theo Quyết định 88/2000/QĐ-BTM do Bộ Thương Mại ban hành ngày 18/1/2000 (như được sửa đổi theo Quyết định 1108/2000/QĐ-BTM ngày 8/8/2000), như sửa đổi hoặc thay thế tùy từng thời điểm:
10. Vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng của các lực lượng vũ trang;
11. Các chất ma túy;
12. Một số hoá chất có tính độc hại mạnh;
13. Các hiện vật thuộc di tích lịch sử, văn hoá, bảo tàng;
14. Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục nhân cách;
15. Thuốc lá điếu sản xuất tại nước ngoài;
16. Các loại pháo;
17. Các loại thuốc phòng bệnh/chữa bệnh cho người và gia súc, thuốc bảo vệ thực vật và các loại trang thiết bị, dụng cụ y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
18. Thực vật, động vật hoang dã thuộc danh mục công ước quốc tế quy định mà Việt Nam tham gia ký kết và các loại động vật, thực vật quý hiếm khác cần được bảo vệ;
19. Một số loại đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.